Search

Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego!

Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE
Prezes: Prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski
ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław
Tel. 071/3270941 Fax. 071/3270942
e-mail: jszepiet@derm.am.wroc.pl

 • Doktorat honoris causa UM w Grodnie dla prof. Romana Nowickiego

  W piątek 8 maja 2015 podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji
  DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC w Grodnie, organizowanej przez Klinikę
  Dermatowenerologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie oraz
  Katedrę i  Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed odbyło się
  uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa UM w Grodnie prof. Romanowi
  Nowickiemu - kierownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i
  Alergologii GUMed.
  W konferencji wzięło udział ponad 160 dermatologów z Białorusi oraz polska
  delegacja z prorektorem ds. Nauki GUMed prof. Tomaszem Bączkiem, b. rektorem
  GUMed prof. Romanem Kaliszanem, prezydentem Polskiego Towarzystwa
  Alergologicznego prof. Bolesławem Samolińskim, prezesem Polskiego
  Towarzystwa Dermatologicznego prof. Jackiem Szepietowskim, kierownikiem
  Kliniki Dermatologicznej Collegium Medicus UMK prof. Rafałem Czajkowskim,
  prof. Maciejem Kaczmarskim, prof. Wiaczesławem Niczyporukiem, doc. Markiem
  Niczyporukiem z UM w Białymstoku oraz prof. Krzysztofem Byczyłko z Centrum
  Alergologii w Łodzi.

  Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Romanowi Nowickiego sukcesu!

  Zarzą Główny PTD

  więcej zdjęć:
  http://www.grsmu.by/ru/university/press-center/photo-album/1679/

  read more ...
Zobacz Archiwum aktualności »