Sekcje

Forum Młodych

Sekcja skupia młodych dermatologów i adeptów dermatologii, zainteresowanych rozwojem dermatologii eksperymentalnej, klinicznej i zabiegowej w Polsce. Organem Sekcji jest "Forum Dermatologicum", link: https://journals.viamedica.pl/forum_dermatologiczne <link rel="stylesheet" href="https://journals.viamedica.pl/lib/pkp/styles-0167/RWD.css" type="text/css" />

Zarząd Sekcji "Forum Młodych"

Dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw.

Przewodniczący

Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Wiceprzewodnicząca