Pani Prof. Lidia Rudnicka oraz Pani Prof. Aleksandra Lesiak ponownie wybrane do Zarządu EADV

Na drugą kadencję w Zarządzie European Academy of Dermatology and Venereology zostały wybrane Pani Prof. Lidia Rudnicka oraz Pani Prof. Aleksandra Lesiak.


Pełna lista nominatów jest dostępna tutaj.


Dziękujemy za dotychczasową ciężką pracę i życzymy dalszych sukcesów.