Program EU4Health

EU4Health to program zainicjowany przez Unię Europejską, w ramach którego podjęto decyzję o zainwestowaniu 9,4 mld euro w celu zwiększenia gotowości UE na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, a także zapewnienia gotowości systemów opieki zdrowotnej do walki z epidemią oraz długoterminowymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa czy nierówności w stanie zdrowia.

Propozycje projektów w ramach programu EU4Health mogą dotyczyć bardzo szerokiego zakresu działań europejskich w sektorze opieki zdrowotnej np. szkoleń i edukacji, współpracy interdyscyplinarnej i międzybranżowej, ustawicznego rozwoju zawodowego itp., o ile działania te wspierają główne cele programu EU4Health.

Członkowie krajowych towarzystw medycznych zrzeszonych w UEMS oraz delegaci UEMS mogą przesyłać swoje propozycje do końca sierpnia 2020 r. Propozycje te zostaną przekazane do oceny Komisji we wrześniu 2020 r.

 

W załączeniu informacje na temat UEMS oraz projektów EU4Health. 

UEMS support letter - EU4Health - UEMS-20200731.pdf
UEMS-EU4Health and EU funding-202007.pdf