Sekcja SCOPol- Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland

W dniu 20.10.2023 roku na spotkaniu sekcji SCOPol, w ramach XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Gdańsku zaproponowano i przegłosowano nowy skład Zarządu Sekcji:

Przewodnicząca:

Dr hab. n. med. Beata Imko-Walczuk

Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, Copernicus - Podmiot Leczniczy sp. z o.o., Gdańsk

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Karolina Komorowska-Jagielska

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Sekretarz

Dr n. med. Piotr Krajewski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Członkowie Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr. hab.n. med. Grażyna Kamińska- Winciorek

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii; Zespół ds. Raka i Czerniaka Skóry, Narodowy Instytut Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Gliwicach.

Dr hab.n.med. Magdalena Ciążyńska prof. UM 

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej, Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziSiedziba Sekcji SCOPol - Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland

Przychodnia Skórno-Wenerologiczna

Copernicus - Podmiot Leczniczy sp.z o.o.

ul Powstańców Warszawskich 1-2

80-101 Gdańsk

email: bimko@wp.pl, bimko@wss.gda.pl

+48 58 772 39 50


Osoby zainteresowane członkostwem w Sekcji SCOPol (Skin Care in Organ Transplant Patients - Poland) proszone są o przesyłanie zgłoszenia na adres:

dr hab.n.med. Beata Imko-Walczuk, Przychodnia Skórno-Wenerologiczna, Copernicus - Podmiot Leczniczy sp.z o.o.,

ul. Powstańców Warszawskich 1-2, 80-101 Gdańsk lub drogą e-mailową na adres: bimko@wp.pl