Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 329–357
Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 225-243
Skórna postać tocznia rumieniowatego. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 244-263
Łysienie androgenowe kobiet i mężczyzn. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 1–18
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie listy chorób autoimmunizacyjnych skóry
Stanowisko PTDerm
Przegl Dermatol 2018, 104, 107–108
Fotoprotekcja. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 2: Stosowanie preparatów zawierających filtry UV
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 30–40
Fotoprotekcja. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.Część 1: Promieniowanie ultrafioletowe i preparaty zawierające filtry UV
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2018, 105, 19–29
Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 2: treatment
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 583-596
Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 2: treatment
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 583-596
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w sprawie wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz diagnostyki i leczenia chorób dermatologicznych przez osoby nieposiadające wykształcenia lekarskiego
Stanowisko PTDerm
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 579–582
Twardzina układowa – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: diagnostyka i monitorowanie
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 483–498
Chłoniaki pierwotnie skórne – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Rekomendacje
Przegl Dermatol 2017, 104, 243–268