Wspomnienie o Profesorze Marianie Grzybowskim

Serdecznie zapraszamy na sesję organizowaną przez Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy Dyrektora Muzeum- Pana dr n. hum. Adama Tyszkiewicza, poświęconą 70-rocznicy śmierci Pana Profesora Mariana Grzybowskiego, byłego Kierownika Kliniki Dermatologicznej, patrona sali wykładowej w Klinice Dermatologicznej

Wspomnienie Pana Profesora odbędzie się 11.12.2019 r. o godz. 12.30 w sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej przy ul. Koszykowej 82a w Warszawie i obejmie wystąpienie Dr n. hum. Adama Tyszkiewicza pt. ,,Zapomniany lekarz chorób skóry z ulicy Koszykowej" oraz Prof. nadzw.dr hab. n. med. Jerzego Jurkiewicza pt. ,,Prof. Marian Grzybowski- Prezes dwóch epok".

Wydarzeniu będzie towarzyszyć prezentacja pamiątek poświęconych bohaterowi spotkania. Pamiątki będą udostępnione do obejrzenia w holu Kliniki Dermatologicznej także przez kilka dni po wydarzeniu. 

Po tym wydarzeniu, w godzinach 13:30 - 15:30 zapraszamy na Świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego