Oddział Morski

ODDZIAŁ:

Zarząd Oddziału Morskiego PTD

Prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki

Przewodniczący

Dr n. med. Aleksandra Wilkowska

Wiceprzewodnicząca

Dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek

Sekretarz

Dr n. med. Hanna Ługowska-Umer

Skarbnik

Dr n. med. Maria Czubek

Członek Zarządu

Dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka

Członek Zarządu

Dr n. med. Aleksandra Siedlewicz

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz

Dr n. med. Irena Karwacka

Członek

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Członek

ADRES DO KORESPONDENCJI

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

 GUMed ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

 tel. 58 584 40 11, 

sekr. 40 10

e-mail: dermatologia@gumed.edu.pl 

PARTNERZY I PRZYJACIELE PTD