Oddział Śląski

ODDZIAŁ:

Zarząd Oddziału Śląskiego PTD

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Beata Bergler - Czop prof. nadzw. SUM

Przewodnicząca

Dr n. med. Mariola Wyględowska-Kania

Wiceprzewodnicząca

Dr  n. med. Iwona Rogala-Poborska

Sekretarz

Dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof ŚUM

Skarbnik

Dr n. med. Hubert Arasiewicz

Członek Zarządu

Lek. Aleksandra Lipka - Trawińska

Członek Zarządu

Dr n. med. Jakub Sazanów - Lubelski

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dr hum. Barbara Kucharczyk

Członek

Dr n. med. Bartosz Miziołek

Członek

Lek. Radosław Truś

Członek

Dr n. med. Natalia Salwowska

Członek

Lek. Krystyna Krasnodębska-Gorycka

Członek

ADRES DO KORESPONDENCJI

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Oddział Katowicki

Katedra i Klinika Dermatologii SUM

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

tel. (32) 256 11 82, e-mail: ptdkatowice@interia.pl


Adres strony internetowej:

www: http://klinikadermatologii.sum.edu.pl

PARTNERZY I PRZYJACIELE PTD