Sekcja DiTOS - Sekcja Dermoskopii i Technik Obrazowania Skóry

Skład Zarządu Sekcji DiTOS

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

Przewodnicząca

Dr hab. n. med. Adriana Rakowska 

Vice-Przewodnicząca

Dr n. med. Monika Słowińska

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Członek Zarządu

Data powołania sekcji i jej powstania: 16 marca 2018 rok Warszawa 

Aktywności naukowe Sekcji:

Organizacja I Konferencji Sekcji DiTOS Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

www.dermoskopia2019.pl

Organizatorzy I Konferencji Sekcji DiTOS PTD : Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof dr hab.n.med. Lidia Rudnicka oraz Przewodnicząca Sekcji DiTOS dr hab n med. Grazyna Kamińska- Winciorek, prof. COI z zaproszonym Gościem Honorowym Konferencji -panem Profesorem Aimiliosem Lallasem.


Na poniższym zdjęciu - pierwszy wybrany podczas  wyborów  w Warszawie, 16.03.2018  Zarząd Sekcji DiTOS, od lewej Sekretarz:  dr n. med. Monika Słowińska, Przewodnicząca: dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI  oraz Vice-Przewodnicząca dr hab. n. med. Adriana Rakowska

ADRES DO KORESPONDENCJI

Sekcja Dermoskopii i Innych Technik Obrazowania Skóry PTD

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 

44-101 Gliwice

email: grazyna.kaminskawinciorek@gmail.com